Medi 29ain

Diweddariad hir ddisgwyliedig.....

Ar ôl amser straenus iawn oherwydd y cwmni negesydd, a gwasanaeth cwsmeriaid gwych a sylw at fanylion gan y cwmni dyblygu CDs, Promodiscs, mae gennyn ni ein Cds. roedden ni wedi eu derbyn yng Ngorffennaf ac wedi gwerthu'n gyson ers hynny. Ryden ni wedi cael nifer o gigiau ers hynny ac fel y gwelwch o'r list isod mae mwy i ddod.

gorwelion

Bydd Hydref 7fed yn ddiwrnod prysur; byddwn yn chwarae yn y Blackberry Fair yn Whitchurch, Shropshire yn ystod y bore ac yna, ar ôl rhuthro draw i Fala, Gwynedd, perfformiad yn Ffair Bwyd a Gwerin Gorwelion yn y nos.

Gallwch weld y dyddiadau ar gyfer yr hydref ymlaen isod.


Dyddiadau:

 

2017
8fed o Orffennaf - digwyddiad Barddoniaeth a Cherddoriaeth Tŷ Cwrdd Crynwyr Dolobran. 
22ain o Orffennaf - Sesiwn Fawr Dolgellau, Prif Llwyfan yn y prynhawn.
28ain o Awst - Sioe Llanfechain.
17eg o Hydref - Y Dolydd, Llanfyllin.
7fed o Hydref - The Blackberry Fair, Whitchurch, Shropshire. 10am - 1.30pm
7fed o Hydref - Gwerin Gorwelion Bala. 7pm.
4ydd o Dachwedd - Capel Hermon, Croesoswallt.
25ain o Dachwedd - Ffair Gaeaf a troi ymlaen y goleuadau Nadolig yn Whitchurch.

2018
24ain o Chwefror - Canolfan Gymuned St Illogs, Hirnant, Penybontfawr, SY10 0HR.